İnsanlık tarihi kadar eski bir mucize: Gümüş

İnsanlığın çok eski dönemlerinde simyacıların ve otacıların şifalı olduğunu bildiği, türlü tedavilerde antibakteriyel olarak kullanıldığı gümüş, tarih boyunca koşullar ya da ihtiyaçlar değişse de hep iyileştirici gücünden faydalanılmış bir madendir.

Yapılan arkeolojik çalışmalar ve tarihi kayıtlardan bugün biliyoruz ki gümüş kaplar, gümüş çatal-kaşıklar ve kupalar yalnızca zarafeti için değil, iyileştirici gücü bilindiği için kullanılmaktaydı.

Gümüşün ilk antibiyotik madde olduğu düşünülüyor.

Tarihte gümüş metal yaprağı sargı bezi olarak kullanıldı. Bugün gümüş, neredeyse enfeksiyon kontrolünün kritik olduğu her yerde, bandajlardan yanık tedavisinde kullanılan ilaçlara kadar birçok alanda ve geniş spektrumda antimikrobiyal özelliliğinden dolayı kullanılıyor.

Romalılar gümüş kapların suyu temiz ve saf tuttuğunu biliyorlardı.

Romalılar, küçük gümüş parçacıklarını yanıkları, kesikleri ve yaraları tedavi etmek için; Grekler ise şarabı su ve şarap kaplarını bakterilerden temizlemek için kullanırlardı. Ayrıca Roma döneminde sadece gümüş kaplarda su taşıyan askerlere savaşa gitmeye izin verilirdi çünkü Romalılar gümüş kapların suyu temiz ve saf tuttuğunu biliyorlardı.